BAZIYE SARNEVESHT
dobare zendegi!!!!!
پنجشنبه 2 بهمن 1393 :: نویسنده : نفس        
                                      

هـی تـو !!


مـن کـه زاده ی تـنـهایـیـم ،


خـدا تـو را بـرای او نـگـه دارد ..
.

نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 دی 1393 :: نویسنده : نفس        
ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ !!! ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ
ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﻭ ﭘﺴﺮﮎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﻌﺪﯼ !!!
 ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻋﺸﻘﺶ ﻭ

ﭘﺴﺮﮎ ﺑﻪ ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﺩﺍﻓﺶ !!!
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﻧﺎﻇﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﮎ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺣﺎﺿﺮ !!

! ﻫﺮ ﺩﻭ ﯾﮏ ﺣﺲ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻦ !!! ﺍ
ﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺴﺮﮎ ﻣﻨﻄﻘﯽ !!


نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 مهر 1393 :: نویسنده : نفس        
                                                                                    بوﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ .....
ﻫﻮﺱ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺩ ....
ﺍﻏﻮﺷﻬﺎﯼ ﺧﯿﺎﻟﯽ ....
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﯿﺒﻮﺭﺩ....
ﺍﺩﻣﺎﯼ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ....
ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﻠﯿﻪ که ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻪ....
ﺍﻫﺎﯼ ﮐﺴﺎﯾﯽ که ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ
ﺍﻻﻓﯿﻢ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯿﻢ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻣﻨﺘﻬﺎ
ﭘﺴﻮﺭﺩﺵ ﯾﺎﺩﻣﻮﻥ ﻧﻤﯿﺎﺩ..... 

نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 مهر 1393 :: نویسنده : نفس        
ﺑﺎ ﺗـﻮ ﻫـﺴــﺘﻢ ﺳﻬـــﺮﺍﺏ . . .
ﺗﻮ ﮐـﻪ ﮔـﻔﺘﯽ : : :
" ﮔـﻞ ﺷـﺒﺪﺭ ﭼـﻪ ﮐـﻢ ﺍﺯ ﻻﻟﻪ ﯼ ﻗـﺮﻣـﺰ ﺩﺍﺭﺩ؟ "
ﺭﺍﺳـﺖ ﻣﯽ ﮔــﻮﯾﯽ ﺗـﻮ !!!
ﭼـﻪ ﺗﻔــﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻗـﻔـﺲ ﺗﻨﮓ ﺩﻟـــﻢ ...
ﺧـــﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﮐـــﺲ ﺑﺎﺷـﺪ ؟؟؟
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗــــﻮﻝ ﺗـﻮ ﭘـﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﮐـــــﺲ ﻭ ﮐـــﺮﮐـــﺲ
ﺑﺎﺷــــﺪ ؟؟؟
ﻣـــﻦ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬــــﺎ ﭼــﺸــﻤــﻢ ،،،
ﻭﺍﮊﻩ ﺭﺍ ﻫـــﻢ ﺷـﺴــــــﺘﻢ !!!
ﻓﮑــــــﺮ ﺭﺍ . . .
ﺧـــﺎﻃــــﺮﻩ ﺭﺍ . . .
ﺧــــﻮﺍﺏ ﯾﮏ ﭘﻨﺠـــــﺮﻩ ﺭﺍ . . .
ﺯﯾـﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑــﺮﺩﻡ . . .
ﭼﺘﺮﻫــــﺎ ﺭﺍ ﺑﺴــﺘﻢ . . .
ﻣــﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬـــﺮ ﭘﯿـﻮﺳــﺘﻢ . . .
ﻣــــﻦ ﻧﻮﺷـــﺘﻢ ﻫــﻤــــــﻪ ﯼ ﺣــــــﺮﻑ ﺩﻟـﻢ . . .
ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔــﻔـﺘﻢ ﮐــﻪ : : :
ﻫــﻮﺍ . . .
ﻋـﺸــﻖ . . .
ﺯﻣـﯿﻦ . . .
ﻣـﺎﻝ ﻣـﻦ ﺍﺳﺖ . . .
ﻭﻟـــﯽ ﺍﻓـﺴــــــﻮﺱ ﻧـﺸـــــﺪ . . .
ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣــﻦ ﻧـﻪ ﻋــﺎﺷـﻖ ﺩﯾﺪﻡ ﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺣــﺘﯽ ﯾﮏ
ﺩﻭﺳــــﺖ !!!
" ﺯﯾـــﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣــــﻦ ﻓـﻘـﻂ ﺧــﯿـﺲ ﺷــــﺪﻡ "
نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 11 مهر 1393 :: نویسنده : نفس        
بالاخره در زندگی هر آدمی ،
یک نفر پیدا می شود که بی مقدمه آمده ...
مدتی مانده ؛
قدمی زده و بعد اما بی هوا غیبش زده و رفته ...
آمدن و ماندن و رفتن آدم ها مهم نیست ...
اینکه بعد از پایان رابطه ،
روزی روزگاری ...
در جمعی حرفی از تو به میان بیاید ،
آن شخص چگونه توصیف ات می کند مهم است ...
اینکه بعد از گذشت چند سال ،
بعد از تمام شدن احساس تان به هم ،
چه ذهنیتی از هم دارید ، مهم است ...
اینکه آن ذهنیت مثبت است یا منفی ...
اینکه تو را چطور آدمی شناخته، مهم است ...
به عنوان یک آدم خوب از تو یاد می کند یا بد؟
می گوید بچه ای و رفتارهای کودکانه داری ، یا نه ،
منطقی هستی و می شود روی دوستی ات حساب کرد؟
می گوید دوست خوبی بودی برایش یا مهم ترین اشتباه زندگی اش ...
خاطرات خوبی از تو دارد یا نه ، برعکس ...
بدترین روزهای زندگی اش را با تو تجربه کرده.
به گمانم ذهنیتی که آدم ها برای هم به یادگار می گذراند از همه چیز بیشتر اهمیت دارد ...
نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 11 مهر 1393 :: نویسنده : نفس        
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺍﺧﻢ ﺍﻭﻣﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﻣﺎن
ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ!
ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﺎﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮﺍ؟
ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯿﺸﻦ !
ﭘﺴﺮ ﺗﺎﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﻫﺮﺟﺎ ﺩﻟﺶ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﻣﯿﺮﻩ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﮕﻪ
ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺮﻩ ﻣﯿﮕﻦ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ .
ﭘﺴﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﭘﺴﺮ ﺩﯾﮕﻪ !!
ﺩﺧﺘﺮﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺧﺮﺍﺑﻪ !
ﭘﺴﺮ ﭼﺶ ﭼﺮﻭﻧﯽﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺫﺍﺗﺸﻪ !
ﺩﺧﺘﺮ ﭼﺶ ﭼﺮﻭﻧﯽ ﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦﻭﻟﻪ !
ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﺎﺩﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺪ!
ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ :
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﮔﻪﺷﯿﻄﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﻼﻓﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺠﺐﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !
ﺍﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﺷﺘﻪﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﻧﺪﺍ
ﺭﻩ
نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 9 مهر 1393 :: نویسنده : نفس        ██
██████
████████████
███ █ █ █ █ █ ███
████████████
████████
███
███
███ ‌
███
███
███
███ ‌
███
███
███
███
███
███ ‌
███
███
███
███████
██████████ 웃

من همین الان یهویی کناربرج میلاد
نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 4 مهر 1393 :: نویسنده : نفس        
در اولین صبح عروسی ، زن و شوهر توافق كردند كه در را بر روی هیچكس باز نكنند ، ابتدا پدر و مادر پسر امدند ، زن و شوهر نگاهی به همدیگر انداختند ، اما چون از قبل توافق كرده بودند ، هیچكدام در را باز نكردند.
ساعتی بعد پدر و مادر دختر امدند ، زن و شوهر نگاهی به همدیگر انداختند . اشك دو چشمان زن جمع شده بود و در این حال گفت : نمی تونم ببینم كه پدر و مادرم پشت در باشند و در را روشون باز نكتم . شوهر چیزی نگفت ، و در را برویشان گشود.
اما این موضوع را پیش خودش نگه داشت .
سالها گذشت ، خداوند به انها چهار پسر داد . پنجمین فرزندشان دختر بود . برای تولد این فرزند ، پدر بسیار شادی كرد و چند گوسفند سر برید و میهمانی مفصلی داد . مردم متعجبانه از او پرسیدند : علت اینهمه شادی و میهمانی دادن چیست ؟
مرد بسادگی جواب داد : چون این همون كسیه كه در را برویم باز میكنه !

ما دخترا همچین موجودات گلی هستیم...
نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 10 شهریور 1393 :: نویسنده : نفس        

جواب ایرانی ها به اس ام اس یه ناشناس :
دهه پنجاهی: حتما” اشتباه فرستاده
دهه شصتی بعد چند بارتکرار: شما؟
دهه هفتادی:هنوز عرقه پیام خشک نشده u؟
دهه هشتادی: کدوم یکی هستی؟
اینطور پیش بره نودی ها شماره ناشناس ندارن

نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 27 مرداد 1393 :: نویسنده : نفس        
دلتنگی یعنی روبه روی دریا ایستاده باشی


ولی خاطره یه خیابون خفه ات کنه


دلتنگی یعنی


فاصله ای که با هیچ بهانه ای پر نمیشه


دلتنگی یعنی


عکسهایی که نگاه کردن به اونا رویا هات رو خیس میکنه


دلتنگی یعنی


بغضی که باهاش کلانجار میری تا یهو نشکنه


دلتنگی یعنی


لحظه هایی که با خودت زمزمه میکنی


دلتنگی یعنی


حتا دیگه امودنت هم بهم کمک نمیکنه


دلتنگی یعنی

امروز......
نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 21 تیر 1393 :: نویسنده : نفس        
دختر بودن یعنی:

بهونه میگیری..

قهر میکنی..

اشتی میکنی..

هر حرفی میزنی..

گاهی هم سکوت میکنی..

خلاصه خودت رو به هر دری میزنی که..

عشقت بفهمه....

امروز براش تلتنگ شدی...

ولی ممکنه هیچوقت دلیل کاراتو نفهمه..

واین کارات باعث میشه اون برای همیشه بره...

کاش میفهمید....
نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها : دختر ب.دن، دختر یعنی، قهر و اشتی،
لینک های مرتبط :
شنبه 17 خرداد 1393 :: نویسنده : نفس        
دیگه حرفی برا گفتن ندارم

فقط میگم خستم

از همه چیز

از همه

دلم سکوت میخاد یه ارامش ابدی

شما دعا کنید نصیبم شه

این ارامش ابدی

خیلی سخته ارزوی دیدنشو داشته باشی

ولی کار از کار گذشته باشه

و دیگه نداشته باشیش

خیلی سخته ازدست بدیش

بخاطر یه جروبحث ساده

بخاطر حماقت یه ادم دیگه

سخته ...

اسون از دست ندیدش

نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : نفس        
خیالت را میفرستی

 در میان رویاهایم که چی شود؟؟نبودنت را به رخم بکشی!!
نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 25 اسفند 1392 :: نویسنده : نفس        

بهار وقتی که از پنجره سرک می کشد♥

♥بی آن که بخواهی یاد بنفشه و یاس و اقاقی دارد♥

♥کاش زودتر رسد آن روز ؛ که شمیم بهار را♥

♥از پیراهن یوسف سفر کرده بشنویم♥

♥در انتظار نوروزگار ؛♥


♥ نوروز مبارک ♥

نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 7 اسفند 1392 :: نویسنده : نفس        
♥♥♥همیشه سکوت خوب نیست!♥♥♥

♥♥گاهی خرد میشوی زیر بار حرف های نگفته♥♥

♥غافل از اینکه به تو تهمت بی جنبگی میزنند!♥
نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 3 اسفند 1392 :: نویسنده : نفس        


لمس کن کلماتی ر اکه برایت می نویسم ...


تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست ...

تا بدانی نبودنت آزارم می دهد ...

لمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنیست و عریان ...

که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد ...

لمس کن گونه هایم را که خیس اشک است ...

 لمس کن لحظه هایم را ...

 تویی که می دانی من چگونه عاشقت هستم،

لمس کن این با تو نبودنها را.
نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 21 بهمن 1392 :: نویسنده : نفس        

قلبی دارم خسته از تپیدن

مــــی گــــویــنــد ســـــاده ام ..!

مـــی گـــویـــنـــد تــــو مــــرا با یــک نــگــاه ..

یـــک لبـــــخـنـــد ..

بــه بــازی میـــــگیــــری ..!

مــــــی گـــــوینــــد تـــرفنــدهـــایت ، شـــیطنـــت هــــایت ..

و دروغ هایـــت را نمــــی فهمــــم ..

مــــــی گویند ســــاده ام ..!

اما مــــــــن فـــــقــــــط دوســـتـــــت دارم ..،

همیـــــــــن!

و آنــــها ایــــن را نمـــــــیفــــهمن
ــــد ..!!‬

نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 20 دی 1392 :: نویسنده : نفس        
از کنایه ها نرنج!


این مردم کارشان زخم زدن است....


عمری است به هوای بارانی می گویند :

"خراب"

نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 24 آذر 1392 :: نویسنده : نفس        
شب بود

میخواست منو بترسونه

گفت:"یکی پشتت وایساده"

اهی کشیدم ...

و گفتم :"هیچوقت ....هیچکس.... پشتم نبوده....!!"

نوع مطلب : اعترافات، فراموشی، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 6 آذر 1392 :: نویسنده : نفس        
 سرخاک من....!!

اونی که بیشتر اذیتم کرد بیشتر گریه میکنه....!!!

اونی که نخواست مارو بالاخره میاد دیدن جسدم....!!!

اونی که نیومد حتی تولدم زیر تابوتمو گرفته....!!!!!!

اونی که سلام نمیکرد میاد برای خداحافطی....!!!!

عجب روزیه اون روز.......!!؟؟

حیف که اون موقع خودم نیستم....

نوع مطلب : فراموشی، اعترافات، تنهاییییییییییییییم، عاشقانه هایممممم، اشعار زیبا، غم های من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 10 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
 
درباره وبلاگ

حرفی برای گفتن ندارم دیگه...
مدیر وبلاگ : نفس
آرشیو وبلاگ
پیوندها
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

Music Code By: AvA

آپلود عکس و آهنگ

 
   
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو